Saturday, November 24, 2012

اول دفتر

سلام...در این وبلاگ به ارائه رمانهای الکترونیک اقدام خواهم کرد.بسیاری از انها در وب موجودند و بسیاری را نیز به صورت اختصاصی در همین وبلاگ منتشر خواهم کرد.در حال حاضر سایتهای متعددی به ارائه کتب الکترونیک مشغول هستند و زحمات زیادی نیز متقبل شده اند.سایتهای رسمی نظیر سایت کتابناک دارای محدودیتهایی برای انتشار آثاری دارند که در ایران چاپ می شود.این جانب هیچ اعتقادی به کپی رایت در ایران ندارم چرا که اکثر قریب به اتفاق رمانهایی که در ایران ترجمه می شود خود در هنگام ترجمه قانون کپی رایت را رعایت نکرده و بدون مجوز از انتشارات اصلی و یا نویسنده اقدام به ترجمه این کتب نموده اند.سعی می کنم رمانها را به صورت دسته بندی و بر اساس نام نویسنده منتشر کنم .آن دسته رمانهایی که بر روی وب موجود است و توسط دیگران زحمت آن کشیده شده را مجددا آپلود نمی کنم و لینک موجود در اینترنت را خواهم داد.از زحماتی که سایر دوستان در حوزه اینترنت می کشند بخصوص سایت کتابناک و باشگاه ادبیات و سایت کتابفارسی تشکر می کنم

No comments:

Post a Comment